ZMENA V PROGRAME, PIATOK 15.9.2018
10.00 – 12.30 hod. – požiarny útok muži
13.00 – 15.00 hod. – požiarny útok ženy